Mannetjes van de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) proberen steeds met vrouwtjes te paren, ook als de bevruchting reeds eerder heeft plaats gehad. Het is dan een overval, een soort verkrachting. Het vrouwtje weert het mannetje af met de middel- en achterpoten. Meestal komt er niets van terecht.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!