Vrouwtje muurwesp Ancistrocerus longispinosus, preparaat Naturalis.
Ventrale zijde.
Hier is te zien dat de sternieten 1-4 gele bandering hebben.
Ook de tergieten 1-4 hebben gele bandering en tergiet 5 is geheel zwart (hier niet zichtbaar).
Een vrouw gazella heeft gewoonlijk op de tergieten 1-4 gele bandering en op tergiet 5 dunne gele bandering of een gele middenvlek. Helaas soms ook zonder geel op tergiet 5. Het is dus geen zeker onderscheidend kenemerk. Andersom waarschijnlijk wel: een vrouw Ancistrocerus met gele bandering op T1-5 kan geen longispinosus zijn.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!