Vrouw grote rupsendoder(Ammophila sabulosa), Oranjezon, Vrouwenpolder, 22 juni 2015 (det. Jan Smit).
De achterlijfsteel is aan het begin bezet met lange afstaande haren; verderop ook wat kortere.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!