Vrouw grote rupsendoder (Ammophila sabulosa), Oranjezon, Vrouwenpolder, 22 juni 2015.

Bij een vrouw (en man) Ammophila sabulosa is de dorsale zijde (bovenkant) van het propodeum behaard (bij campestris en pubescens onehaard).
Bij Ammophila sabulosa is het scutum grof, ongelijkmatig en verspreid gepuncteerd (zichtbaar op de flitserreflexen op de foto); bij de zeldzame A. hungarica is het scutum fijn en schaars gepuncteerd (hungarica heeft ook geen blauwe gloed op enkele van de laatste tergieten).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!