Wespen willen voor hun larven alleen het borststuk (thorax) hebben. Daar zitten de spieren in van ondermeer de bediening van poten en vleugels. De wespenlarven hebben eiwitrijk dierlijk voedsel nodig om te groeien en dat bevat het borststuk van insecten. Wat verder niet nodig is bijten ze voorafgaand aan vervoer naar het nest af.

Deze werkster Duitse wesp is ongeveer klaar met het afbijten van de nutteloze delen van een honingbij. Links ligt het achterlijf, rechts de kop en de poten zijn ook hier en daar te zien. Wespen zijn opruimers van de natuur. Ook kadavers van vogels en zoogdieren zijn geschikt. Het voedsel voor de larven wordt voorgekauwd en in hapklare brokken aan de larven gevoerd.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!