De getoonde refractometer (merk: Atago) is een algemene meter voor meting tussen 58 en 90% vaste-stofgehalte. Voor honing moet er bij deze meter een kleine correctie (bijtelling ruim 1,6 punt bij 20șC) geschieden vanwege deze bijzondere suikeroplossing. Honing moet een suikerwaarde hebben van 80%, maar is geheel anders van samenstelling en viscositeit (stroperigheid) dan een oplossing van kristalsuiker in water. Het is een optisch instrument dat werkt via het meten van lichtbreking en met een hoge viscositeit van de oplossing is dat afwijkend.


Copyright © Albert de Wilde - All rights reserved!