Moerdop, waarvan het dekseltje al is losgeknaagd door de jonge koningin. Ze zal spoedig uitlopen. Omdat er al een jonge moer in het volk liep (tuter) is dit de dop van een kwaker. Het 'tuten en kwaken' is spectaculair om te horen. Het geluid (S. Nut, 2009) is niet erg hard, maar op een windstille dag is het buiten de kast te horen. Gemakkelijker is het waar te nemen door een oor tegen de kastwand aan te drukken.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!