Beroking van een korf, Koudekerke, 26 augustus 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!