Werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) op klimop.
Dreischor (Schouwen-Duiveland), 24 september 2017.

In 2017 heeft voor het eerst in Nederland de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) genesteld. Deze wesp, die als invasieve exoot wordt beschouwd, wordt gezien als bedreiging voor honingbijen en vooral ook als gevaar voor de biodiversiteit in de ruime omgeving van hun nest. Deze wesp heeft inderdaad een voorkeur voor honingbijen, maar de rest van zijn menu (60%) bestaat uit dezelfde insecten als die de Europese (inheemse) hoornaar vangt. Honingbijen zijn dus ongeveer 40% van de prooien, maar honingbijen zijn voor 99,9% gekweekte insecten, die door imkers kunstmatig in stand worden gehouden in meestal vrij hoge concentraties. Honingbijen zelf worden daarom ook wel als bedreiging gezien voor de inheemse insecten die in een zelfde gebied foerageren. Bestrijdingsacties van de Aziatische hoornaar geschieden dus merendeels op grond van oneigenlijke argumenten als het de biodiversiteit van insecten betreft. De prachtige hoornaarzweefvlieg is daarvan dan een ongewild slachtoffer, want die broedt immers in hoornaarnesten.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!