Een werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) jaagt voor een koninginneteeltkastje om een honingbij te vangen. Als dat lukt bijt ze eerst de niet bruikbare delen af en dan resteert alleen de thorax. Die wordt gekauwd tot een voedsel-bolletje en gevoerd aan de hoornaarlarven.
Dreischor (Schouwen-Duiveland), 24 september 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!