Een werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) jaagt voor een koninginneteeltkastje om een honingbij te vangen. Als dat lukt bijt ze eerst de niet bruikbare delen af en dan resteert alleen de thorax. Die wordt gekauwd tot een voedselbolletje en gevoerd aan de hoornaarlarven.
Rechts op de foto komt juist een honingbij terug bij het kastje met prachtig paarsblauw stuifmeel aan de achterschenen. Ze heeft de aanval overleefd.
Dreischor (Schouwen-Duiveland), 24 september 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!