Werkster van de hoornaar (Vespa crabro), 27 mm lang, Goudplaat, Noord-Beveland, 4 augustus 2011.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!