Sprinkhaanzanger (duingebied Oranjezon, 1 juli 1976) landt op de rug van zijn (haar?) koekoeksjong met de typische witte nekvlek, die later verdwijnt. Vroeger heette deze soort 'sprinkhaanrietzanger'. Dat vond ik een mooiere naam.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!