Vrouw Sphex funerarius, Duinen Westkapelle, 1 augustus 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!