Vrouw gewone dwergbloedbij (Sphecodes miniatus), 6,2 mm, Koudekerke, 3 juli 2015, det. Jan Smit.
Op tergiet 2 is zeer korte beharing aanwezig, maar de punctering is helaas niet goed te zien. Die is ongeveer als in de reflectie-vlek op tergiet 3, dus met ruimte tussen de punten die duidelijk groter is dan de punten zelf.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!