Vrouw spieswesp Oxybelus uniglumis, Braakman-Noord, 7 augustus 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!