Vrouw gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), Dishoek/Klein-Valkenisse, 5 augustus 2016.
Het scutellum (schildje) steekt over het metanotum (achterschildje) heen en aan de zijkanten zitten een soort flappen in de vorm van een doorn met een brede basis.
Bij dit exemplaar is de beharing van het scutellum al flink gesleten, waardoor de flappen aan de zijkanten goed zichtbaar zijn. Bij verse exemplaren is het veel moeilijker waar te nemen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!