Sierlijke wespbij (Nomada panzeri), vrouwtje (9,7 mm), Braakman-Noord, Terneuzen, 27 april 2011 (det. Jan Smit).

Deze soort lijkt in sommige opzichten op Nomada ruficornis. Er zijn wel wat verschillen in de kleurweergave:
1. De middelste rode strepen op de thoraxbovenzijde lopen bij panzeri ongeveer evenwijdig; bij ruficornis richting scutellum wat wijder uitlopend.
2. De zwarting op tergiet 1 is bij panzeri niet recht afgetekend over de breedte van de tergiet als bij ruficornis.
3. De gele middenvlek op tergiet 4 is bij panzeri dikwijls rommelig en niet zo recht afgetekend als bij ruficornis.

Een vrouw Nomada ruficornis heeft daarnaast nog morfologische kenmerken die een vrouw panzeri mist: dubbel getande kaken en een lengtegootje in sterniet 5. Die kenmerken zijn voor determinatie belangrijker.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!