Sluipwesp Monodontomerus aeneus (4,3 mm), die mogelijk parasiteert op Osmia rufa.
Koudekerke, 4 juni 2010 (det.: Kees van Achterberg).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!