Vrouw glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum), 22 mei 2017, Groot vroon, Dishoek.
De punctering van tergiet 1 is voor de achterrand vrij dicht en fijn. Op het ruime middendeel van de tergiet is de punctering sterk verspreid en de brede ruimtes tussen de punten zijn glad (niet gechagrineerd) en glimmend.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!