Vrouw gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), Goudplaat, Noord-Beveland, 24 april 2010 (det. Jan Smit).
Op de tweede helft van vooral de tergieten 3, 4 en 5 zijn franjes (lange lossere haren) aanwezig, waarop de Nederlandse naam van deze bij gebaseerd is. Op de zijkanten van de tergieten zijn deze lange haren het meest zichtbaar.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!