Vrouw Gorytes fallax, Bos Clinge, 13 juni 2014.
Het propodeum heeft een lengterichel in het midden en aan weerszijden is er een warrige structuur, die niet strak gestreept is. Het gaat bij de beoordeling over het bovenste deel, want het onderste deel is ook bij quinquefasciatus veel minder duidelijk gestreept. Hier is het ondertste deel van het propodeum te zien van Gorytes fallax, dat ook warrig is zonder duidelijke strepen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!