Vrouw graafwesp Crossocerus wesmaeli (7,1 mm), Kaloot, Borssele, 16 juli 2015, det. jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!