Vrouw Crossocerus ovalis, Clinge, 7 juli 2014 (det. Jan Smit).
Op het mesopleuron is er een uitstekend puntje, ongeveer boven heup 2.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!