Vrouw tandgoudwesp Chrysis terminata (8,9 mm), Sint-Pietersberg, 11 mei 2015.
Net onder de rand van de bovenkant kop (frontale carina) staan bij deze soort een viertal ronde tandachtige uitsteeksels.

Bij dit exemplaar is het beter te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!