De tandgoudwesp Crysis ignita s.l. is een koekoekswesp, die parasiteert op diverse wespen en waarschijnlijk ook op enkele solitaire bijen. De grootte varieert van 6 tot 10 mm, afhankelijk van de gastheer. Dit is een mannetje (det. Jan Smit), te zien aan de geheel convexe vorm van de laatste tergiet (ingedeukt = vrouwtje).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!