Vrouw Chrysis angustula (7 mm), Braakman-Noord, 13 augustus 2014.
De bogen op de anaalrand zijn relatief ondiep en de middelste is duidelijk breder dan de buitensste.
Tergiet 3 (laatste segment bovenkant achterlijf) heeft zijkanten die bijna evenwijdig lopen: zijden veel minder convex gebogen dan bij andere soorten.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!