Werkster grashommel (Bombus ruderarius), Vlietepolder, Noord-Beveland, 8 augustus 2021.
Opvallend is de lange kop, waarbij ook de wang (deel tussen onderkant facetoog en kaakbasis) relatief zeer lang is.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!