Vrouw grote rupsendoder (Ammophila sabulosa), Korte duinen, Soest, 17 juni 2016.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!